TMiquePoesia

La poesia no és una forma d’expressió estrictament racional, sinó que exigeix una càrrega d’intuïció i reflexió molt necessària  per a aprofundir en el coneixement d’un mateix. Miquel Martí i Pol va escriure sobre els beneficis de la poesia que, segons ell, es podrien resumir en aquests quatre punts:

  1. Permet recuperar el gust pel silenci en un món desordenat i sorollós.
  2. Torna a fer sentir el gust per la paraula en un món terriblement mediatitzat.
  3. Restitueix el gust per la intimitat en un món incert i vulnerable.
  4. Permet reafirmar el gust per la lliure reflexió al món del pensament únic.

I el poeta va afegir:

La poesia és un terreny propici a la investigació sobre un mateix i al coneixement dels altres.