Poesia Visual

“El poema visual ens permet evocar sentiments, misteris, ironies, dubtes… i ens permet transformar la realitat a través de l’associació d’idees i d’imatges. Es capgira, si cal, allò que és obvi i allò que és paradoxal.”

“Vivim envoltats d’un món visible que permet combinar elements, signes, lletres, símbols, paraules… Aquest conjunt d’elements permeten comunicar-nos. La poesia visual aprofita aquest món visible com una finestra oberta cap a la llibertat d’expressió i de creació”

“Davant d’un poema visual l’espectador ha de captar-lo ràpidament, després s’haurà de passar uns minuts davant de l’obra fins a arribar a copsar la subtilesa del llenguatge i del missatge que es vol transmetre. El receptor es converteix en un membre actiu que mira amb la ment oberta i esdevé còmplice i col·laborador final de la obra.”

En breu més continguts

%d bloggers like this: